PDPZ 2012

Podobnie jak w latach ubiegłych, także pod koniec roku 2012 przy Centrum Kultury, Promocji i Turystyki powstał Sztab Akcji nr 267, który przystąpił do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” organizowanej przez Radio Lublin. Zbiórkę uliczną zorganizowano w dniu 1 grudnia 2012 roku tradycyjnie przy największych marketach w naszym mieście. I tu należą się słowa podziękowania dla kierownictwa sklepów – Biedronka, Aldik, Gama, Stokrotki, Groszka za umożliwienie naszym wolontariuszom zbiórki darów. Podczas Akcji zebrano w sumie 472 kg żywności długoterminowej i słodyczy, z której przygotowano 195 paczek. Dary zostały przekazane dla najbardziej potrzebujących, z rodzin wielodzietnych, niepełnych i rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej. Całą Akcję zorganizowano z myślą o dzieciach z miasta i gminy Poniatowa dzieląc dary dla wszystkich Szkół Podstawowych (Poniatowa, Kowala, Niezabitów, Kraczewice, Poniatowa Kolonia, Dąbrowa Wronowska) Gimnazjum oraz Szkół Średnich (Liceum i Technikum). W Akcji wzięło udział 39 wolontariuszy i 45 przyjaciół Akcji, którym składam serdeczne podziękowanie za trud i ogromne zaangażowanie w pracę Sztabu, a naszym mieszkańcom za szczodrość i dar serca w niesieniu pomocy dla potrzebujących.

 

Szef Sztabu Akcji
Sławomir Stefanek

 

 

Reklama

Zdrowa i Sportowa Poniatowa

mikroporady